Gå til sidens indhold

Hvem er BF?

Bibliotekarforbundet er det faglige fællesskab for dig, der er bibliotekar, informationsspecialist eller kulturformidler samt alle andre, der arbejder professionelt inden for områderne data, information, viden og/ eller kultur.

Bibliotekarforbundet er en aktiv og dynamisk fagforening, der arbejder for at sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår samt uddannelses-, karrieremæssige- og faglige interesser. Bibliotekarforbundet arbejder for at sikre fuld beskæftigelse inden for faget.

Desuden arbejder vi for at bevare og styrke adgangen til kultur, information og viden i samfundet.

Samtidig er Bibliotekarforbundet et forum for faglig debat, nytænkning og idéudvikling. 

BF har ca. 4.300 medlemmer, hvoraf ca. 1.800 er ansat i kommunerne, ca. 700 er ansat i staten og ca. 300 er ansat i det private erhvervsliv. Resten af medlemmerne er enten studentermedlemmer, pensionistmedlemmer, passive medlemmer eller medlemmer uden fast arbejde.

Forbundet varetager desuden forhandlingsretten for de af forbundets medlemmer, der er omfattet af Bibliotekarforbundets overenskomster. Bibliotekarforbundet deltager i forhandlingssamarbejdet i Akademikerne (AC) omkring overenskomst- og aftaleforhandlinger.

 

 • Mere om forhandlingssamarbejdet

  Forbundet varetager forhandlingsretten for de af forbundets medlemmer, der er omfattet af Bibliotekarforbundets overenskomster.

  Bibliotekarforbundet deltager i forhandlingssamarbejdet i Akademikernes Centralorganisation (AC) omkring overenskomst- og aftaleforhandlinger. Flere og flere spørgsmål om aftaler og lønformer er i dag decentraliseret og lagt ud til de lokale arbejdspladser. Her varetager forbundets tillidsrepræsentanter store dele af forhandlingsarbejdet i samspil med Bibliotekarforbundet og de enkelte medlemmer.

  Bibliotekarforbundet organiserer og varetager forhandlingsretten for alle faguddannede bibliotekarer og cand.scient.bibl.er i Danmark, som er omfattet af Bibliotekarforbundets overenskomster. Bibliotekarforbundet organiserer også bibliotekarstuderende og andre, der er beskæftiget inden for kultur-, informations- eller bibliotekssektoren, samt andre personer beskæftiget med data, information, viden eller kultur.Herudover organiserer Bibliotekarforbundet også cand.mag.er og andre traditionelt omfattet af DM's overenskomster, jf. samarbejdsaftalen mellem DM og Bibliotekarforbundet.

  Bibliotekarforbundet deltager i forhandlingssamarbejdet som AC-organisation og samarbejder i øvrigt med fagpolitisk aktive organisationer og brugerorganisationer på biblioteks- og kulturområdet såvel nationalt som internationalt.

  Bibliotekarforbundet vil sikre bibliotekarisk beskæftigelse gennem stadig udvikling af faget og ønsker derfor at være forum for faglig debat, nytænkning og idéudvikling. Bibliotekarforbundet arbejder for at sikre fuld beskæftigelse inden for faget.

  De konkrete tiltag for perioden 2019-21 kan læses i Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram.