Gå til sidens indhold

Hovedbestyrelsens konstitution 2019 - 2021

Hovedbestyrelsen har konstitueret sig i januar 2019.

KONSTITUTION 2019 – 2021
Politiker
Sekretariat
Formand Tine Segel (Barselsorlov) Torben Jensen
Næstformand Jette Fugl (stedfortrædende formand under Tine Segels barselsorlov) Torben Jensen

Forretningsudvalg

Formand Tine Segel (barselsorlov), stedfortrædende formand og næstformand Jette Fugl, Daniel Ackey, Gitte Ander og Julie Arndrup. Julie Arndrup er suppleant under formandens barselsorlov.Torben Jensen
Politiske Fokusområder (Vælges på hovedbestyrelsesmøde den 27. februar 2019)

BF'ere i en ny tid

Politisk ansvarlig: 

Udvalgsdeltagere: 
Torben Jensen

Koordinator: 

Karriere, kompetencer og arbejdsliv

Politisk ansvarlig: 

Udvalgsdeltagere:

Bruno Pedersen

Koordinator:

Stærk faglig stemme

Politisk ansvarlig: 

Udvalgsdeltagere: 

Anette Lerche

Koordinator: 
Politikområder 

TR-området, herunder TR-uddannelse

Fællesmøde halvårligt

Stedfortrædende formand og næstformand Jette Fugl, Andreas Damsbo Brix, Gitte Andersen, Jacob Holm Krogsøe og Kristoffer Harboe

Lone Rosendal

Pension

Stedfortrædende formand Jette Fugl og Gitte Andersen

Helle Fridberg

Uddannelsespolitik, generelt

Sarah Elizabeth Hvidberg

Ulla Thorborg

Studerendes vilkår (SU, studenterløn)

Rikke Blaabjerg

 Nanna Berg
International bibliotekspolitik

Forretningsudvalget

Bruno Pedersen

AndetBladudvalg - HB's repræsentant

Jacob Holm Krogsøe

Anette Lerche

Døssingprisen 2021Niels Bergmann

Fælles Klagenævn for Bibliotekarforbundet, Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation og Sprog

Andreas Damsbo Brix

Karin V. Madsen

TR-kollegier2 statslige TR-kollegier
TR-kollegiet for de store og små fag- og forskningsbiblioteker

Gitte Andersen

TR-kollegiet for professionshøjskolerne

Kristoffer Harboe
Ulla ThorborgUlla Thorborg
Kommunale TR-kollegierRegion Hovedstaden

TR-kollegiet Storkøbenhavn

Andreas Damsbo Brix

TR-kollegiet Nordsjælland

Jette Fugl

Helle FridbergHelle Fridberg

TR-kollegie - Region Sjælland

Andreas Damsbo BrixLone Rosendal

TR-kollegie - Region SydDanmark

Kristoffer HarboeKarin V. Madsen
TR-kollegie - Region Midtjylland

Jacob Holm KrogsøeKarin V. Madsen
TR- Kollegie - Region Nordjylland

Jacob Holm KrogsøeBruno Pedersen
Et tværgående kommunalt kollegium

Storbykollegiet

Gitte Andersen

Bruno Pedersen
Fag- og Ansættelsesgrupper
Statsgruppen - politisk ansvarlig

Nikoline Dohm LauridsenUlla Thorborg

Privat gruppen - politisk ansvarlig

Næstformand Jette FuglKarin V. Madsen

Faggrupper - politisk ansvarlig

Næstformand Jette Fugl Karen Boldt Aagaard
BITA - Bibliotekarer i Tværkulturelt Arbejde

Gitte Andersen 

 
BØFA - Faggruppen for Børnebiblioteker

Julie Arndrup META - Faggruppen for Metadata

Sarah Elizabeth Hvidberg

 
Faggruppen for Medicinsk Information

Gitte Andersen

 
Filibussen - Faggruppen for filialer, mindre biblioteker og bogbusser

Martin Schmidt-Nielsen

 
IT-faggruppen

Daniel Ackey 

 
Kunstfaggruppen

Julie Arndrup 

 
MUFA - Faggruppen for Musikbibliotekarer

Kristine Sofie Højen 

 
Referencefaggruppen

Andreas Damsbo Brix

 
Bibliotekarforbundets Seniorgruppe

Næstformand Jette Fugl 

 
Data Science

Nikoline Dohm Lauridsen 

 
Ekstern repræsentation


Ekstern Repræsentation - Akademikerne (AC)
Akademikerne - bestyrelse

Fællesrepræsentationen ”De 6” v/Stedfortrædende formand Jette Fugl

Torben Jensen

Akademikerne - Offentlige forhandlingsudvalg (FHO)

Fællesrepræsentationen "De 6" v/Formand Eva Secher Mathiasen (Dansk Psykolog Forening)

Bruno Pedersen

Forhandlingsudvalget for den private sektor (FHP)

Stedfortrædende formand Jette Fugl

Karin V. Madsen
Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU)

Stedfortrædende formand samt næstformand Jette Fugl

Ulla Thorborg
Netværk for studerende i AC organisationer

Rikke Blaabjerg

Nanna Berg
Ekstern Repræsentation - andet 

Advisory Board, Frederiksberg Kommune

Formand Tine Segel (Barselsorlov)

Bruno Pedersen
Advisory Board, Brønderslev Forfatterskole 

Formand Tine Segel (Barselsorlov)

Bruno Pedersen 
Aftagerpanel for IT-uddannelsen ved SDU

Stedfortrædende formand Jette Fugl

Nanna Berg
Aftagerpanel ved INF

Formand Tine Segel (Barselsorlov)

Nanna Berg
Akademikernes A-kasse -formandskab og bestyrelse

Formand Tine Segel (Barselsorlov)

(Suppleant: Stedfortrædende formand samt næstformand Jette Fugl)

Nanna Berg
Akademikernes A-kasse - repræsentantskab

Formand Tine Segel (Barselsorlov) og Kim Jesper Josefsen

(Suppleanter: Stedfortrædende formand samt næstformand Jette Fugl og Kristoffer Harboe)
Nanna Berg
Bibliotekernes Dialogforum

Stedfortrædende formand Jette Fugl

Torben Jensen
Data Ethics Advisory Board

Formand Tine Segel (Barselsorlov)

Torben Jensen
Forbrugerrådet Tænk, Rådsnævnet

Formand Tine Segel (Barselsorlov) og Torben Jensen

Torben Jensen
Forbrugerrådet Tænk - bestyrelse

Formand Tine Segel (Barselsorlov)

Torben Jensen

Foreningen Norden 100-års jubilæum 2019

Formand Tine Segel (Barselsorlov), ambassadør for jubilæum (tidsbegrænset post)

Torben Jensen

Repræsentantskabet for Forbrugsforeningen 1886

Formand Tine Segel (Barselsorlov)

Torben Jensen

PFA kunderåd

Stedfortrædende formand Jette Fugl 

Suppleant: Gitte Andersen

Helle Fridberg
Trygfondens og Forbrugerrådet Tænks Advisory Board

Formand Tine Segel (Barselsorlov) 

Torben Jensen
Væksthus 2 - for Ledelse

BF's repræsentant: Torben Jensen

Torben Jensen
Udvalg med deltagelse af eksterne personer:

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)

BF's repræsentanter Dorte Birkegaard Thuesen og Jens Dam

Ulla Thorborg
Biblioteksfagligt udvalg om lånesamarbejde (tidl. bibliotek.dk)

Repræsentant fra BF's Referencefaggruppe og IT-Faggruppe:

Tina Woge Nielsen, Esbjerg Bibliotekerne, udpeget af Referencefaggruppen

Pernille Saul, KOMBIT - Kommunernes IT-fællesskab, udpeget af IT-faggruppen
Brun