Gå til sidens indhold

Biblioteksfaglig projektleder – projektansættelse på deltid

KL og Bibliotekarforbundet søger en bibliotekarfaglig projektleder i perioden 1. januar 2020 – 30. september 2020 til et fælles kompetenceudviklingsprojekt om digitalisering, herunder formidling af de digitale ressourcer, samt digitalt lederskab i folkebibliotekerne. Projektmedarbejderen vil skulle udvikle og gennemføre en pilotuddannelse om formidling af folkebibliotekernes digitale ressourcer og vil også skulle stå i spidsen for udvikling af værktøjer i relation til digitalt lederskab i folkebibliotekerne.

Vi ønsker en biblioteksfaglig medarbejder, der har et solidt kendskab til den digitale omstilling i folkebibliotekerne, analysekompetencer, stærke projektlederkompetencer og ikke mindst en god forståelse for at balancere forskellige parters hensyn i løsninger, der rykker i praksis.

 

Konkrete opgaver

Med udgangspunkt i en forberedende analyse udarbejdet af et eksternt konsulenthus skal projektmedarbejderen udvikle og stå for den praktiske gennemførsel af en pilotuddannelse for en række af folkebibliotekernes biblioteksfaglige medarbejdere om formidling af de digitale ressourcer samt stå i spidsen for udviklingen af konkrete værktøjer, der kan understøtte det digitale lederskab. Herunder skal projektmedarbejderen:

 • lave desk research og beslægtede analyseopgave
 • kortlægge grund-, videre- og efteruddannelsestilbud for bibliotekarer og ledere med sigte på den fremadrettede kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere
 • være projektets tovholder
 • varetage kommunikationen omkring projektet og formidle projektets resultater
 • etablere og holde kontakt med eksterne undervisere
 • stå for den praktiske afvikling af uddannelsen
 • evaluere deltagernes udbytte af projektet
 • løbende være i dialog med de to parter, KL og Bibliotekarforbundet
 • løbende inddrage referencegruppen for projektet

 

Projektmedarbejderen

 • har gerne en biblioteksfaglig eller anden akademisk uddannelse
 • har kendskab til folkebibliotekernes arbejde med digital transformation og/eller digitalt lederskab
 • har kompetencer og erfaring som projektleder
 • har flair for at omsætte politiske visioner og ambitioner til konkrete løsninger, der kan rykke i praksis
 • gode evner for at arbejde selvstændigt
 • er god til at begå sig i et politisk projekt med komplekse interesser
 • er målrettet og udadvendt
 • kan levere til aftalte deadlines

 

Stillingen er på 15 timer om ugen, og der kan blive tale om indstationering eller delvist frikøb fra en nuværende ansættelse, hvis den rette kandidats nuværende arbejdsplads måtte give tilladelse hertil. Projektmedarbejderen vil til daglig have arbejdsplads i Bibliotekarforbundets lokaler på Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg. Medarbejderen vil fagligt referere til projektgruppen bestående af medarbejdere for KL og Bibliotekarforbundet og vil ansættelsesmæssigt referere til sekretariatschef for Bibliotekarforbundet, Torben Jensen. Du kan læse mere om projektet på her.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til BF’s sekretariatschef Torben Jensen på tlf. 30 29 40 32.

Aflønning efter kvalifikationer.

Der er ansøgningsfrist den 23. september 2019, og ansættelsessamtaler afholdes i uge 41. Ansøgning bedes sendt til chefsekretær Gitte Holm på ansogning@bf.dk.

 


Bibliotekarforbundet – forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere – er en faglig organisation for bibliotekarer, cand.scient.bibl.’er og cand.mag’er og øvrige, der arbejder med information, viden, data og kultur. Forbundet har ca. 4.500 medlemmer. Forbundets medlemmer arbejder på folkebiblioteker, forsknings- og fagbiblioteker i den offentlige forvaltning samt i private virksomheder.