Gå til sidens indhold

Redaktionen

Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv er et magasin for bibliotekarer, informationsspecialister og kulturformidlere.

Perspektivs redaktion består af Anette Lerche (ansvarshavende redaktør), Sabrine Mønsted (journalist) og Trine Uldall (studentermedhjælp).

Perspektiv udfordrer fagligheden hos bibliotekarer, informationsspecialister og kulturformidlere.
Bibliotekarforbundet er udgiver af Perspektiv på print og web. Redaktionen har en uafhængig redaktionel status i forhold til forbundets hovedbestyrelse og administration.
Den trykte udgave af Perspektiv udkommer 11 gange årligt.
Perspektiv er medlem af Danske Specialmedier.

Mail til redaktionen på perspektiv@bf.dk

Henvendelser vedrørende abonnement til: medlemsafd@bf.dk