Gå til sidens indhold

Anmeldelse af TR og TR-suppleant

Arbejdsplads

Hvis du er TR/suppleant for flere arbejdspladser, kun for en del af en arbejdsplads eller en gruppe, så angiv her det præcise dækningsområde.

Anmeldelse af tillidsrepræsentant
Oplysninger om suppleant
Praktiske oplysninger

Indtast dato

Jeg giver hermed tilladelse til, at BF må offentliggøre mit tillidshverv med navn, ansættelsessted og email. Offentliggørelsen kan ske på BF's hjemmeside eller i øvrigt på elektroniske og trykte medier, herunder på trykte oversigter. Samtykke til offentliggørelse ophører, når mit hverv ophører. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis du ikke ønsker dit hverv offentliggjort kontakt da bf-tillidsvalgte@bf.dk