Gå til sidens indhold

TR-kollegier

Et TR-kollegie er en kreds af tillidsrepræsentanter, der har valgt at gå sammen i et fælles dialog- og inspirationsforum.

Det er tillidsrepræsentanterne selv, der danner kollegierne og udarbejder vedtægter. Der er TR-kollegier i samtlige regioner dækkende hele det kommunale område. Herudover findes der 2 statslige kollegier, der dækker forskningsbibliotekerne og professionshøjskolerne. 

Hvert TR-kollegium har tilknyttet et medlem af Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse samt en konsulent fra Bibliotekarforbundets Forhandlingsafdeling som kontaktpersoner.

Se oversigten over TR-kollegier og kontaktpersoner

TR-kollegiernes mødeform, mødeantal, roller på mødet, procedurer, refusion, forplejning mv. - se oversigt om spørgsmål/svar. 

TR-kollegierne danner forum for temadrøftelser samt giver mulighed for oplæg om aktuelle problemstillinger fra BF's sekretariat. Eksempelvis kan møderne bruges på at drøfte

 • Delemner inden for ansættelsesretten (opslag af stillinger, MUS, vikardækning, senioraftaler, ansættelseskontrakter, sygdom, løntilskud m.v.)
 • Lønforhandling (lønstatistik, løntillæg og tillægstyper, økonomisk råderum, lønpolitik m.v),
 • Konkrete elementer fra AC-overenskomsten (f.eks. brug af special-/chefkonsulenter, rådighedstillæg, vagttillæg m.v.)
 • PFA-pension – store og små oplæg.
 • Forandringer på arbejdspladsen.
 • Arbejdsmiljø/trivsel.
 • Kompetenceudvikling
 • Bisidder - tjenestelig samtale.
 • Ytringsfrihed
 • Fagfaglig emner
 • og meget mere.....

TR-kollegierne kan som udgangspunkt rekvirere oplæg omkring de emner, der interesserer jer som tillidsrepræsentanter, og som ligger indenfor rammerne af BF's virke. Kontakt jeres kontaktperson/BF-konsulent for sparring m.v.