Gå til sidens indhold

TR site PFA Pension

Der er rigtig mange muligheder i pensionsaftalen, der kan understøtte og hjælpe dig som TR, hvis en kollega bliver syg, eller på anden måde har brug for hjælp. Du kan orientere dig i PFAs nye TR site, som giver gode råd og konkrete telefonnumre.

Få adgang til PFAs TR-site her.

TR-sitet har oplysninger om disse emneområder:

  • Generelt om ordningen
  • Early care (hjælp fra PFA efter 14 dages sygdom)
  • PFA kurser (bla seniorkurser)
  • Sådan hjælper du en kollega (i mange forskellige situationer)
  • Rådgivning
  • Kontakt kundechef (fx når I har brug for at afholde et medlemsmøde om pension)

PFA forebygger er pr. 1.9.17 erstattet med produktet PFA Helbredsikring, og gælder (desværre) stadig kun de kommunalt og regionalt ansatte, grundet begrænsninger i Moderniseringsstyrelsens pensionspolitik.

BF og PFA er i fortsat dialog med styrelsen mhp. at ændre dette.

TR-kursus i pension 2017

PFAs kundechef er i løbet af 2017 ude på alle TR kollegierne for at undervise og drøfte pension med jer og især give jer indblk i de væsentligste elementer i den nyeste pensionsaftale, BF har lavet for medlemmerne på det offentlige arbejdsmarked.

Her er materiale fra TR-kursus 2017 til download (powerpoint).

BF pensionssite for medlemmer

Hvis jeres kollegaer har meget generelle spørgsmål til indholdet i deres pensionsordning er der også et pensionssite for medlemmer, som I i første omgang kan henvise til, som giver et godt overblik.


BF´s kundechef i PFA

Claus Bielefeldt Petersen
Kundechef - Salgsområde 1
Salg Virksomheder og Partnere
M: 24 88 42 45 - E: clp@pfa.dk