Gå til sidens indhold

Tillidsrepræsentantens opgaver

Som tillidsrepræsentant er din væsentligste opgave at være talsmand for dine kolleger, og du er dermed officielt og arbejdsretligt kollegernes repræsentant med anerkendt forhandlingsret efter TR-reglerne. Tillidsrepræsentanten har ret og pligt til at sørge for overholdelse af overenskomsten og andre regler for arbejdet.

Valg af TR

Valget af en tillidsrepræsentant skal godkendes af Bibliotekarforbundet og anmeldes over for arbejdsgiver, som så eventuelt kan gøre indsigelser mod valget, dog kun for så vidt angår de formelle forudsætninger.

Læs mere om TR-valg

Tillidsrepræsentantens opgaver

Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel over for sin organisation som over for arbejdsgiveren, at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

Da du er Bibliotekarforbundets repræsentant på arbejdspladsen, har du mulighed for at søge indflydelse i forhold til dem, der træffer beslutninger og som har betydning for BF-medlemmers arbejdsforhold. Primært er det arbejdspladsens ledelse, men det kan også være andre, f.eks. kommunalbestyrelse/ministerium. Du kan således forelægge forslag, henstillinger, ideer og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål. Det kan til tider også være nødvendigt at benytte muligheden for at gå i pressen og ytre sig om f.eks. besparelser m.v.

Dine opgaver som tillidsrepræsentant er således mangfoldige. Du vil have en plads i samarbejdsudvalget og lokalt skulle forhandle løn, personalepolitikker og lokale aftaler, eventuelt være bisidder for en kollega, sidde i ansættelsesudvalg, informere og koordinere, være med- og modspiller ved organisationsforandringer, håndhæve overenskomster og aftaler og meget mere.

Som TR skal du ved forestående ansættelser og afskedigelser holdes bedst muligt orienteret, og alle oplysninger af interesse for TR skal tilgå dig uopfordret. TR skal også have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de medlemmer, han/hun repræsenterer.

Opbakning fra Bibliotekarforbundet og dine kolleger

I det daglige arbejde har du derfor brug for opbakning fra Bibliotekarforbundet og ikke mindst fra dine kolleger. Derfor stiller Bibliotekarforbundet uddannelse, kurser og netværk til rådighed for dig som tillidsrepræsentant, så du er klædt bedst muligt på til dine opgaver. Til at støtte dig lokalt anbefaler Bibliotekarforbundet, at der bliver oprettet en BF-klub med en BF-bestyrelse, og at der etableres samarbejde med andre AC-grupper.

Læs mere om TR-uddannelse